Durendal-photo

ดูเรนเดล อีกหนึ่งดาบในตำนานอันยาวนาน

October 30, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบถือว่าเป็นอาวุธที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานมาก เราใช้ดาบเป็นอาวุธในการต่อสู้กับศัตรู หรือ ป้องกันตัวเอง ก่อนจะมีปืนเกิดขึ้น นั่นทำให้ดาบเป็นอาวุธที่อยู่กับตำนานของมนุษย์หลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์จากกษัตริย์อาเธอร์ หรือ ดาบฟ้าฟื้นของขุนแผน เป็นต้น วันนี้เราจะนำเสนอดาบอีกเล่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตำนานเล่าขาน

การฝึกซ้อมดาบ Kenjutsu

April 1, 2018 - admin

Comments are off for this post.

วิธีการฝึกดาบในรูปแบบที่เรียกกันว่า การซ้อมดาบ Kenjutsu เป็นการเรียกวิธีในการซ้อมดาบแบบโบราณนับพันปีของญี่ปุ่นที่มีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นมีการอนุรักษ์ไว้ หากคุณได้ไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะได้เห็นว่า มีสำนักหรือโรงเรียนที่สอนวิชาการฝึกดาบญี่ปุ่นอยู่มากมายหลายแห่ง

การฝึกซ้อมดาบ Katana

March 27, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบคาตานะนั้นจะมีรูปแบบลักษณะองศาของการต่อสู้ที่เฉพาะตัว และจะพยายามดึงประโยชน์ออกมาให้ได้มากที่สุดในการโจมตีแต่ละครั้ง ก่อนจะเริ่มพูดถึงวิธีฝึกซ้อมดาบคาตานะก็จะต้องเริ่มจาการจับดาบให้ถูกวิธีก่อนดาบ คาตานะ จะถูกเก็บไว้ที่เอวด้านซ้าย และจะดึงออกจากฝักดาบด้วยมือขวา โดยใช้มือขวาจับให้นิ้วชี้

วิธีการและขั้นตอนการทำดาบเหล็กน้ำพี้

February 14, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบเหล็กน้ำพี้เป็นดาบและมีดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้รบกัน เหล็กน้ำพี้ถูกนำมาใช้ทำดาบได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าเป็นเหล็กดีที่สุด ราคาของดาบเหล็กน้ำพี้นั้นจะแพงกว่ามีดดาบทั่ว ไป ยิ่งถ้าเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ที่มีการลงลายสลักต่าง ๆ ลงไปก็จะยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีก