การฝึกซ้อมดาบ Kenjutsu

April 1, 2018 - admin

Comments are off for this post.

วิธีการฝึกดาบในรูปแบบที่เรียกกันว่า การซ้อมดาบ Kenjutsu เป็นการเรียกวิธีในการซ้อมดาบแบบโบราณนับพันปีของญี่ปุ่นที่มีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นมีการอนุรักษ์ไว้ หากคุณได้ไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะได้เห็นว่า มีสำนักหรือโรงเรียนที่สอนวิชาการฝึกดาบญี่ปุ่นอยู่มากมายหลายแห่ง

การฝึกซ้อมดาบ Katana

March 27, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบคาตานะนั้นจะมีรูปแบบลักษณะองศาของการต่อสู้ที่เฉพาะตัว และจะพยายามดึงประโยชน์ออกมาให้ได้มากที่สุดในการโจมตีแต่ละครั้ง ก่อนจะเริ่มพูดถึงวิธีฝึกซ้อมดาบคาตานะก็จะต้องเริ่มจาการจับดาบให้ถูกวิธีก่อนดาบ คาตานะ จะถูกเก็บไว้ที่เอวด้านซ้าย และจะดึงออกจากฝักดาบด้วยมือขวา โดยใช้มือขวาจับให้นิ้วชี้

วิธีการและขั้นตอนการทำดาบเหล็กน้ำพี้

February 14, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบเหล็กน้ำพี้เป็นดาบและมีดมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ และได้ถูกนำมาใช้เป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่คนโบราณใช้รบกัน เหล็กน้ำพี้ถูกนำมาใช้ทำดาบได้รับการยกย่องมาแต่โบราณว่าเป็นเหล็กดีที่สุด ราคาของดาบเหล็กน้ำพี้นั้นจะแพงกว่ามีดดาบทั่ว ไป ยิ่งถ้าเป็นดาบเหล็กน้ำพี้ที่มีการลงลายสลักต่าง ๆ ลงไปก็จะยิ่งราคาสูงขึ้นไปอีก

การทำดาบไม้ไผ่ เคนโด้

January 2, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ศิลปะการต่อสู้ด้วยดาบของชาวญี่ปุ่นหรือเรียกว่า เคนโด้ เป็นศิลปะการต่อสู้มีมายาวนานนับพันปีและกลายเป็นส่วนประกอบหนึ่ง ที่ขาดเสียไม่ได้ในวัฒนธรรมของชนชาวญี่ปุ่นได้สืบทอดกันมาถึงชนรุ่นหลัง การต่อสู้ด้วยดาบในรูปแบบเคนโด้เป็นวิถีและรูปแบบของซามูไร หรือนักรบโบราณของญี่ปุ่น มีการเผยแพร่