การฝึกซ้อมดาบ Kenjutsu

April 1, 2018 - admin

Comments are off for this post.

วิธีการฝึกดาบในรูปแบบที่เรียกกันว่า การซ้อมดาบ Kenjutsu เป็นการเรียกวิธีในการซ้อมดาบแบบโบราณนับพันปีของญี่ปุ่นที่มีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ชาวญี่ปุ่นมีการอนุรักษ์ไว้ หากคุณได้ไปเที่ยวหรือไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจะได้เห็นว่า มีสำนักหรือโรงเรียนที่สอนวิชาการฝึกดาบญี่ปุ่นอยู่มากมายหลายแห่ง ซึ่งมีทั้งการซ้อมดาบในแบบ Kenjutsu อิไดโคเคน เกนได ( เป็นสำนักเปิดใหม่)  บัตโตะโดคอยุ( สำนักดาบแบบโบราณ)

สำหรับการฝึกในแบบคอยุนั้นถือว่าค่อนข้างล้าสมัยทำให้มีผู้นิยมน้อยกว่าในแบบ เกนไดมาก เพราะคนรุ่นใหม่นิยมการฝึกดาบแบบเคนไดซึ่งใช้ในรูปแบบของกีฬามากกว่า ในประเทศไทยของเราเองถ้าต้องการหาเรียนและซ้อมการฝึกดาบในรูปแบบ Kenjutsu ก็ยังพอมีให้ได้เรียนและซ้อมกันที่ศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดง ซึ่งจะมีเป็นรอบและถ้าสนใจจริงต้องไปสอบถามกับทางศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเอง สำหรับอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นก็สามารถจัดหาให้ผู้เรียนได้เช่นกัน รูปแบบการฝึกซ้อมดาบญี่ปุ่นนั้น อยู่ที่สมาธิการฝึกกายและจิตให้สงบและมุ่งมั่นในแบบเซนเป็นหลัก การเรียนสามารถเรียนฝึกได้ทั้งหญิงและชายทั้งวัยเด็กและผู้ใหญ่โดยไม่จำกัด

admin