การฝึกซ้อมดาบ Katana

March 27, 2018 - admin

Comments are off for this post.

ดาบคาตานะนั้นจะมีรูปแบบลักษณะองศาของการต่อสู้ที่เฉพาะตัว และจะพยายามดึงประโยชน์ออกมาให้ได้มากที่สุดในการโจมตีแต่ละครั้ง ก่อนจะเริ่มพูดถึงวิธีฝึกซ้อมดาบคาตานะก็จะต้องเริ่มจาการจับดาบให้ถูกวิธีก่อนดาบ คาตานะ จะถูกเก็บไว้ที่เอวด้านซ้าย และจะดึงออกจากฝักดาบด้วยมือขวา โดยใช้มือขวาจับให้นิ้วชี้อยู่ชิดเข้ากับกระบังดาบ โดยมือจะต้องไม่เกร็งหรือบีบแน่นจนเกินไป และจะต้องไม่หลวมจนเกินไปจะต้องไม่เหลือรูอากาศระหว่างด้ามดาบของดาบคาตานะกับนิ้วมือ ส่วนมือซ้ายจับปลายด้ามให้นิ้วก้อยอยู่กับส่วนปลายสุดของดาบ

วิธีการต่อสู้เมื่อหันหน้าเข้าเป้าหมาย จะมีลักษณะองศาของการฟัน คือ องศาในการฟันสามารถทำได้ทั้งหมด 7 ทิศทางและอีก 1 การแทง

ขั้นแรกเริ่มจากการฟันผ่าจากด้านบนลงด้านล่างในแนวตรง

ขั้นสองฟันจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาในระนาบแนวนอนตัดไปตรงกลางลำตัวของเป้าหมาย

ขั้นสามฟันจากด้านขวาไปยังด้านซ้ายในระนาบแนวนอน

ขั้นสี่ฟันตัดเฉียงจากด้านบนใช้ได้ทั้งจากด้านซ้าย และ ด้านขวา

ขั้นห้าฟันตัดเฉียงจากด้านล่างใช้ได้ทั้งจากด้านซ้าย และ ด้านขวา

ขั้นหกการแทงด้วยปลายดาบออกไปตรงๆ เน้นเป้าหมายบริเวณลำตัวช่วงบน เน้นช่วงบริเวณลำคอ

admin