การตีดาบของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศญี่ปุ่น

สมัยก่อนนั้นการตีดาบเราจะต้องมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะให้กับพวกทหารที่นำไปรบหรือออกศึกนั้นเอง ซึ่งการตีดาบแต่ละเล่มนั้นก็ต้องใช้เวลาสักพักในการตี และดาบแต่ละเล่มที่ตีออกกมานั้นก็ต้องมีความแข็งแรงอย่างมาก เพื่อสะดวกต่อการใช้งานต่างๆนั้นเอง

การตีดาบของประเทศไทย

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศไทย

ซึ่งการตีดาบของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย เพราะไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ทำการตีดาบนั้นเอง ซึ่งการตีดาบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะในสมัยก่อนนั้นประเทศไทยได้ตีดาบมาเพื่อเป็นอาวุธในการปกป้องประเทศ เพื่อใช้รบกับข้าศึกต่างๆ และยังใช้เพื่อการทำอาชีพอีกด้วย เพราะในสมัยก่อนนั้นเราใช้ดาบในการเอาไว้ตัดผักต่างๆ และยังได้ใช้ประโยชน์ต่างๆจากดาบอีกด้วย

การตีดาบในประเทศเปอร์เซีย

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศเปอร์เซีย

ในสมัยก่อนของประเทศเปอร์เซียนั้นได้มีการตีดาบเกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งการตีดาบในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีการตีดาบของแต่ละประเทศนั้นเอง ในส่วนของประเทศเปอร์เซียก็ได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้เข้ากับประเทศเขาเหมือนกัน ซึ่งดาบของประเทศเปอร์เซียนั้นจะมีความยาวและมีความเรียวเล็กนั่นเอง ซึ่งจะมีความคล้ายๆกับดาบของประเทศอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันออกไปนั้นเองแต่ไม่ถึงกับต่างกันมาก

การตีดาบในประเทศอังกฤษ

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศเปอร์เซีย

ซึ่งการตีดาบนี้จะถูกใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นเราจะมีพื้นฐานการทำอาวุธต่างๆอย่างแรกเลยคือดาบนั้นเอง ซึ่งดาบในแต่ละประเทศนั้นจะมีความคล้ายกันออกไป และด้ามจับที่ต่างกันออกไป เพราะของอังกฤษนั้นจะมีด้ามจับที่โค้งมนและมีช่องให้เราจับถนัดมือนั้นเอง ซึ่งการเลือกดาบของอังกฤษนั้นก็จะเป็นดาบที่มีความยาวตรงและแหลมคมเป็นต้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดนั้นเองและการตีดาบก็จะมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน

 • ซึ่งการตีดาบของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย เพราะไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ทำการตีดาบนั้นเอง ซึ่งการตีดาบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะในสมัยก่อนนั้นประเทศไทยได้ตีดาบมาเพื่อเป็นอาวุธในการปกป้องประเทศ เพื่อใช้รบกับข้าศึกต่างๆ และยังใช้เพื่อการทำอาชีพอีกด้วย เพราะในสมัยก่อนนั้นเราใช้ดาบในการเอาไว้ตัดผักต่างๆ และยังได้ใช้ประโยชน์ต่างๆจากดาบอีกด้วย และยังมีการรับจ้างตีดาบเป็นอาชีพในสมัยก่อนอย่างมากด้วย

  ประวัติที่มาของดาบในประเทศไทย
 • ซึ่งดาบในสมัยก่อนได้มีการตีดาบกันมากมาย เพื่อให้ทหารในวังได้ใช้กันนั้นเองและดาบในประเทศจีนนั้นจะมีความคล้ายดาบของญี่ปุ่น ซึ่งดาบบางเล่มของประเทศจีนนั้นได้มีการสลักชื่อเอาไว้ด้วย ว่าดาบนั้นเจ้าของคือใครและดาบในสมัยก่อนของประเทศจีนนั้น ได้มีความหมายมากมายเลยทีเดียว เพราะดาบในแต่ละเมืองของเขานั้นได้มีดาบจับที่สวยงาม และด้ามจับของจีนนั้นจะนำเส้นด้ายมาพันไว้ให้หนาแน่นคล้ายๆกับดาบของญี่ปุ่นนั้นเอง ซึ่งดาบของเขานั้นก็จะมีเอกลักษณ์ในตัวเองเช่นกัน เพราะดาบของจีนนั้นได้มีการแกะสลักชื่อที่สวยงามลงไปในดาบด้วยนั้นเอง ถือว่าเป็นดาบที่ไม่เหมือนใครเลยก็ว่าได้

  ประวัติที่มาของดาบในประเทศจีน
 • ซึ่งการตีดาบแต่ละด้ามนั้นเราก็ต้องใช้เวลาในการทำพอสมควร และยังได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้มีความหลากหลายอีกด้วย และได้อธิบายด้วยว่าดาบนี้เหมาะกับการใช้ท่าไหนในการใช้งานต่างๆ ซึ่งดาบแต่ละอันนั้นก็จะมีลักษณะเด่นกันออกไป ซึ่งการตีดาบให้ออกมาสวยและแข็งแรงนั้นเราก็ต้องเลือกวัสดุในการนำมาตีที่ดีอีกด้วย ไม่ใช่จะเอาเหล็กอะไรมาตีก็ได้ เพราะถ้าวัสดุไม่มีก็จะไม่สามารถตีดามแต่ละเล่มออกมาได้ และนี้ก็คือวิธีในการเลือกวัสดุต่างๆที่นำออกมาตีอีกด้วย เพราะการเลือกใช้วัสดุแต่ละประเทศนั้นจะแตกต่างกันออกไปนั้นเอง

  ประวัติที่มาของดาบในประเทศญี่ปุ่น
 • ซึ่งการตีดาบนี้จะถูกใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นเราจะมีพื้นฐานการทำอาวุธต่างๆอย่างแรกเลยคือดาบนั้นเอง ซึ่งดาบในแต่ละประเทศนั้นจะมีความคล้ายกันออกไป และด้ามจับที่ต่างกันออกไป เพราะของอังกฤษนั้นจะมีด้ามจับที่โค้งมนและมีช่องให้เราจับถนัดมือนั้นเอง ซึ่งการเลือกดาบของอังกฤษนั้นก็จะเป็นดาบที่มีความยาวตรงและแหลมคมเป็นต้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดนั้นเองและการตีดาบก็จะมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน

  ประวัติที่มาของดาบในประเทศอังกฤษ
 • ในสมัยก่อนของประเทศเปอร์เซียนั้นได้มีการตีดาบเกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งการตีดาบในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีการตีดาบของแต่ละประเทศนั้นเอง ในส่วนของประเทศเปอร์เซียก็ได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้เข้ากับประเทศเขาเหมือนกัน ซึ่งดาบของประเทศเปอร์เซียนั้นจะมีความยาวและมีความเรียวเล็กนั่นเอง ซึ่งจะมีความคล้ายๆกับดาบของประเทศอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันออกไปนั้นเองแต่ไม่ถึงกับต่างกันมาก ซึ่งการออกแบบนั้นก็เป็นการออกแบบที่ลงตัวเลยทีเดียว

  ประวัติที่มาของดาบในประเทศเปอร์เซีย
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศเปอร์เซีย
March 15, 2020

ประวัติความเป็นมาของดาบ Kusanagi

ถ้าพูดถึงประเทศญี่ปุ่นแล้ว เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความน่าสนใจในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ วิถีชีวิตของผู้คน วัฒนธรรมอาหารการกิน รวมทั้งการแต่งกายต่างๆ และหนึ่งในความน่าสนใจของประเทศญี่ปุ่น ที่มีมาตั้งแต่ครั้งอดีตโบราณ สิ่งนั้นก็คือดาบญี่ปุ่นนั่นเอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่ว เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ อีกทั้งยังมีความน่าสนใจในเรื่องของประวัติความเป็นมาและลวดลายต่างๆ ยิ่งถ้าดาบเล่มใดผ่านการตีมาจากช่างทำดาบชื่อดังด้วยแล้วล่ะก็ เรียกได้ว่าเป็นอาวุธระดับตำนานเลยทีเดียว และสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่าน

February 9, 2020

ประวัติความเป็นมาของดาบ Joyeuse

ย้อนไปในสมัยโบราณสมัยที่มนุษย์ยังคงใช้อาวุธ ในการฟาดฟันศัตรูให้ราบคาบ โดยหนึ่งในอาวุธที่มีความน่าสนใจและมีประสิทธิภาพอันทรงพลังอันดับต้นๆ ก็คงจะหนีไม่พ้นดาบ โดยรูปร่างของดาบและประสิทธิภาพในการใช้งานของดาบในแต่ละประเทศ หรือในแต่ละพื้นที่ล้วนมีความแตกต่างกันออกไป นอกจากจะเป็นอาวุธสังหารแล้ว ก็ยังใช้เป็นเครื่องมือในการบ่งบอกถึงวัฒนธรรมของประเทศนั้นอีกด้วย สำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้อ่านได้ทำความรู้จักกับดาบเล่มหนึ่งที่มีชื่อเสียงอันเกรียงไกร และมีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูง โดยดาบเล่มนี้เป็นดาบ

Shamshir-sw
January 8, 2020

ตำนานดาบอาหรับ ‘Shamshir’ สุดยอดของอาวุธ

หากลองมองย้อนไปในอดีต อาวุธระยะประชิดซึ่งมนุษย์สร้างขึ้นมาและได้รับความนิยมไปทั่วโลก ก็คือ ‘ดาบ’ นั่นเอง ในสมัยอารยธรรมโบราณของมนุษย์เจริญมากที่สุด ‘ดาบ’ คืออาวุธมาตรฐานซึ่งนักรบทั้งหลายต้องมีไว้เป็นสมบัติคู่ใจอย่างน้อยคนล่ะ 1 โดย ‘ดาบ’ เป็นอาวุธที่อยู่เคียงคู่กับอารยธรรมของมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยมีความเข้ากับการต่อสู้ในทุกๆ สถานการณ์

December 16, 2019

ประวัติดาบ ‘Khopesh’

‘ดาบ’ คือ อาวุธประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ดำเนินมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาอย่างยาวนาน โดยเป็นเครื่องมือที่ใช่ในการรบ อันมีชื่อเสียงที่สุดอีกชิ้นหนึ่ง และยังใช้เป็นสัญลักษณ์ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะของผู้ครอบครอง ได้เป็นอย่างดี ดาบในแต่ล่ะประเทศมักมีจุดมุ่งหมายที่คล้ายคลึงกัน หากในแต่ล่ะประเทศรูปร่างของดาบก็ไม่เหมือนกันเสียทีเดียว ประเทศต่างๆ