ka1

การตีดาบของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศญี่ปุ่น

สมัยก่อนนั้นการตีดาบเราจะต้องมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะให้กับพวกทหารที่นำไปรบหรือออกศึกนั้นเอง ซึ่งการตีดาบแต่ละเล่มนั้นก็ต้องใช้เวลาสักพักในการตี และดาบแต่ละเล่มที่ตีออกกมานั้นก็ต้องมีความแข็งแรงอย่างมาก เพื่อสะดวกต่อการใช้งานต่างๆนั้นเอง

ths

การตีดาบของประเทศไทย

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศไทย

ซึ่งการตีดาบของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย เพราะไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ทำการตีดาบนั้นเอง ซึ่งการตีดาบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะในสมัยก่อนนั้นประเทศไทยได้ตีดาบมาเพื่อเป็นอาวุธในการปกป้องประเทศ เพื่อใช้รบกับข้าศึกต่างๆ และยังใช้เพื่อการทำอาชีพอีกด้วย เพราะในสมัยก่อนนั้นเราใช้ดาบในการเอาไว้ตัดผักต่างๆ และยังได้ใช้ประโยชน์ต่างๆจากดาบอีกด้วย

Ps7

การตีดาบในประเทศเปอร์เซีย

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศเปอร์เซีย

ในสมัยก่อนของประเทศเปอร์เซียนั้นได้มีการตีดาบเกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งการตีดาบในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีการตีดาบของแต่ละประเทศนั้นเอง ในส่วนของประเทศเปอร์เซียก็ได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้เข้ากับประเทศเขาเหมือนกัน ซึ่งดาบของประเทศเปอร์เซียนั้นจะมีความยาวและมีความเรียวเล็กนั่นเอง ซึ่งจะมีความคล้ายๆกับดาบของประเทศอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันออกไปนั้นเองแต่ไม่ถึงกับต่างกันมาก

En1

การตีดาบในประเทศอังกฤษ

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศเปอร์เซีย

ซึ่งการตีดาบนี้จะถูกใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นเราจะมีพื้นฐานการทำอาวุธต่างๆอย่างแรกเลยคือดาบนั้นเอง ซึ่งดาบในแต่ละประเทศนั้นจะมีความคล้ายกันออกไป และด้ามจับที่ต่างกันออกไป เพราะของอังกฤษนั้นจะมีด้ามจับที่โค้งมนและมีช่องให้เราจับถนัดมือนั้นเอง ซึ่งการเลือกดาบของอังกฤษนั้นก็จะเป็นดาบที่มีความยาวตรงและแหลมคมเป็นต้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดนั้นเองและการตีดาบก็จะมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน

 • ซึ่งการตีดาบของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย เพราะไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ทำการตีดาบนั้นเอง ซึ่งการตีดาบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะในสมัยก่อนนั้นประเทศไทยได้ตีดาบมาเพื่อเป็นอาวุธในการปกป้องประเทศ เพื่อใช้รบกับข้าศึกต่างๆ และยังใช้เพื่อการทำอาชีพอีกด้วย เพราะในสมัยก่อนนั้นเราใช้ดาบในการเอาไว้ตัดผักต่างๆ และยังได้ใช้ประโยชน์ต่างๆจากดาบอีกด้วย และยังมีการรับจ้างตีดาบเป็นอาชีพในสมัยก่อนอย่างมากด้วย

  big
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศไทย
 • ซึ่งดาบในสมัยก่อนได้มีการตีดาบกันมากมาย เพื่อให้ทหารในวังได้ใช้กันนั้นเองและดาบในประเทศจีนนั้นจะมีความคล้ายดาบของญี่ปุ่น ซึ่งดาบบางเล่มของประเทศจีนนั้นได้มีการสลักชื่อเอาไว้ด้วย ว่าดาบนั้นเจ้าของคือใครและดาบในสมัยก่อนของประเทศจีนนั้น ได้มีความหมายมากมายเลยทีเดียว เพราะดาบในแต่ละเมืองของเขานั้นได้มีดาบจับที่สวยงาม และด้ามจับของจีนนั้นจะนำเส้นด้ายมาพันไว้ให้หนาแน่นคล้ายๆกับดาบของญี่ปุ่นนั้นเอง ซึ่งดาบของเขานั้นก็จะมีเอกลักษณ์ในตัวเองเช่นกัน เพราะดาบของจีนนั้นได้มีการแกะสลักชื่อที่สวยงามลงไปในดาบด้วยนั้นเอง ถือว่าเป็นดาบที่ไม่เหมือนใครเลยก็ว่าได้

  Chian2
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศจีน
 • ซึ่งการตีดาบแต่ละด้ามนั้นเราก็ต้องใช้เวลาในการทำพอสมควร และยังได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้มีความหลากหลายอีกด้วย และได้อธิบายด้วยว่าดาบนี้เหมาะกับการใช้ท่าไหนในการใช้งานต่างๆ ซึ่งดาบแต่ละอันนั้นก็จะมีลักษณะเด่นกันออกไป ซึ่งการตีดาบให้ออกมาสวยและแข็งแรงนั้นเราก็ต้องเลือกวัสดุในการนำมาตีที่ดีอีกด้วย ไม่ใช่จะเอาเหล็กอะไรมาตีก็ได้ เพราะถ้าวัสดุไม่มีก็จะไม่สามารถตีดามแต่ละเล่มออกมาได้ และนี้ก็คือวิธีในการเลือกวัสดุต่างๆที่นำออกมาตีอีกด้วย เพราะการเลือกใช้วัสดุแต่ละประเทศนั้นจะแตกต่างกันออกไปนั้นเอง

  ka2
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศญี่ปุ่น
 • ซึ่งการตีดาบนี้จะถูกใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นเราจะมีพื้นฐานการทำอาวุธต่างๆอย่างแรกเลยคือดาบนั้นเอง ซึ่งดาบในแต่ละประเทศนั้นจะมีความคล้ายกันออกไป และด้ามจับที่ต่างกันออกไป เพราะของอังกฤษนั้นจะมีด้ามจับที่โค้งมนและมีช่องให้เราจับถนัดมือนั้นเอง ซึ่งการเลือกดาบของอังกฤษนั้นก็จะเป็นดาบที่มีความยาวตรงและแหลมคมเป็นต้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดนั้นเองและการตีดาบก็จะมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน

  En
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศอังกฤษ
 • ในสมัยก่อนของประเทศเปอร์เซียนั้นได้มีการตีดาบเกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งการตีดาบในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีการตีดาบของแต่ละประเทศนั้นเอง ในส่วนของประเทศเปอร์เซียก็ได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้เข้ากับประเทศเขาเหมือนกัน ซึ่งดาบของประเทศเปอร์เซียนั้นจะมีความยาวและมีความเรียวเล็กนั่นเอง ซึ่งจะมีความคล้ายๆกับดาบของประเทศอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันออกไปนั้นเองแต่ไม่ถึงกับต่างกันมาก ซึ่งการออกแบบนั้นก็เป็นการออกแบบที่ลงตัวเลยทีเดียว

  ประวัติที่มาของดาบในประเทศเปอร์เซีย
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศเปอร์เซีย
sword-image
September 5, 2017

เหล็กชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาตีดาบมากที่สุด

คำถามนี้เป็นคำถามแบบกว้างมาก เพราะนอกจากปัจจัยของเหล็กที่นำมาใช้แล้ว ยังขึ้นอยู่กับขั้นตอนที่ใช้ในการตีเหล็ก กระบวนการอบ เทคนิคส่วนตัว การขึ้นรูปต่างๆ บางทีเหล็กชนิดเดียวกันแต่หากนำไปผ่านกรรมวิธีอันต่างกันความแข็งแรงก็ยังต่างกันอีกด้วย แต่ในวันนี้เราจะมาแนะนำถึงเหล็กชนิดต่างๆ ในขั้นต้นให้คุณรู้จักกันก่อน เหล็กกล้าไร้สนิม หรือ Stainless Steel หากเป็นสมัยก่อนดาบเกือบทุกเล่มล้วนทำมาจาก Stainless Steel แทบทั้งหมด แต่ในปัจจุบัน Stainless Steel เอาไว้สำหรับตีดาบตั้งโชว์หรือประดับฝาผนังเท่านั้น เพราะว่ามันเป็นดาบแบบมีความเปราะง่ายกว่าเอาไปใช้งานจริง มันสามารถหักหรือแตกเป็นเสี่ยงๆ ได้ง่ายมาก และคุณอาจจะได้รับบาดเจ็บจากการความเปราะของมันด้วยหากคุณนำไปใช้งานจริง

September 2, 2017

วิธีการเลือกซื้อดาบที่ดีต้องเลือกอย่างไร

ศาสตราวุธอันมีความเก่าแก่มีมนต์ขลังมีท่าทางวิชาการต่อสู้แตกต่างกันไปในแต่ล่ะประเทศ รวมทั้งรูปแบบความงดงามของตัวอาวุธเองซึ่งสะกดใจของนักสะสมเป็นอย่างมาก อาวุธชนิดนี้คือดาบนั่นเองซึ่งในสมัยนี้ไม่มีการต่อสู้ด้วยดาบจริงปรากฏให้เห็นกันสักเท่าไหร่แล้ว เนื่องจากมันผิดกฎหมาย การต่อสู้ด้วยดาบจะเปลี่ยนเป็นการใช้ดาบไม้แทน แต่ก็ยังมีผู้ผลิตจำนวนมากที่ผลิตดาบสร้างขึ้นจากโลหะจริงๆ ขึ้นมาเพื่อทำเป็นของสะสม หรือเอาไว้ในห้องนอน ในบ้านเพื่อป้องกันตัวจากโจร