ka1

การตีดาบของประเทศญี่ปุ่น

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศญี่ปุ่น

สมัยก่อนนั้นการตีดาบเราจะต้องมีความจำเป็นอย่างมาก เพราะจะให้กับพวกทหารที่นำไปรบหรือออกศึกนั้นเอง ซึ่งการตีดาบแต่ละเล่มนั้นก็ต้องใช้เวลาสักพักในการตี และดาบแต่ละเล่มที่ตีออกกมานั้นก็ต้องมีความแข็งแรงอย่างมาก เพื่อสะดวกต่อการใช้งานต่างๆนั้นเอง

ths

การตีดาบของประเทศไทย

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศไทย

ซึ่งการตีดาบของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย เพราะไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ทำการตีดาบนั้นเอง ซึ่งการตีดาบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะในสมัยก่อนนั้นประเทศไทยได้ตีดาบมาเพื่อเป็นอาวุธในการปกป้องประเทศ เพื่อใช้รบกับข้าศึกต่างๆ และยังใช้เพื่อการทำอาชีพอีกด้วย เพราะในสมัยก่อนนั้นเราใช้ดาบในการเอาไว้ตัดผักต่างๆ และยังได้ใช้ประโยชน์ต่างๆจากดาบอีกด้วย

Ps7

การตีดาบในประเทศเปอร์เซีย

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศเปอร์เซีย

ในสมัยก่อนของประเทศเปอร์เซียนั้นได้มีการตีดาบเกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งการตีดาบในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีการตีดาบของแต่ละประเทศนั้นเอง ในส่วนของประเทศเปอร์เซียก็ได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้เข้ากับประเทศเขาเหมือนกัน ซึ่งดาบของประเทศเปอร์เซียนั้นจะมีความยาวและมีความเรียวเล็กนั่นเอง ซึ่งจะมีความคล้ายๆกับดาบของประเทศอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันออกไปนั้นเองแต่ไม่ถึงกับต่างกันมาก

En1

การตีดาบในประเทศอังกฤษ

ข้อมูลและอธิบายลักษณะเด่น วิธีการตีดาบของประเทศเปอร์เซีย

ซึ่งการตีดาบนี้จะถูกใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นเราจะมีพื้นฐานการทำอาวุธต่างๆอย่างแรกเลยคือดาบนั้นเอง ซึ่งดาบในแต่ละประเทศนั้นจะมีความคล้ายกันออกไป และด้ามจับที่ต่างกันออกไป เพราะของอังกฤษนั้นจะมีด้ามจับที่โค้งมนและมีช่องให้เราจับถนัดมือนั้นเอง ซึ่งการเลือกดาบของอังกฤษนั้นก็จะเป็นดาบที่มีความยาวตรงและแหลมคมเป็นต้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดนั้นเองและการตีดาบก็จะมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน

 • ซึ่งการตีดาบของไทยก็ได้รับความนิยมอย่างมากมาตั้งแต่สมัยโบราณเลย เพราะไทยเป็นประเทศแรกเลยที่ทำการตีดาบนั้นเอง ซึ่งการตีดาบนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป เพราะในสมัยก่อนนั้นประเทศไทยได้ตีดาบมาเพื่อเป็นอาวุธในการปกป้องประเทศ เพื่อใช้รบกับข้าศึกต่างๆ และยังใช้เพื่อการทำอาชีพอีกด้วย เพราะในสมัยก่อนนั้นเราใช้ดาบในการเอาไว้ตัดผักต่างๆ และยังได้ใช้ประโยชน์ต่างๆจากดาบอีกด้วย และยังมีการรับจ้างตีดาบเป็นอาชีพในสมัยก่อนอย่างมากด้วย

  big
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศไทย
 • ซึ่งดาบในสมัยก่อนได้มีการตีดาบกันมากมาย เพื่อให้ทหารในวังได้ใช้กันนั้นเองและดาบในประเทศจีนนั้นจะมีความคล้ายดาบของญี่ปุ่น ซึ่งดาบบางเล่มของประเทศจีนนั้นได้มีการสลักชื่อเอาไว้ด้วย ว่าดาบนั้นเจ้าของคือใครและดาบในสมัยก่อนของประเทศจีนนั้น ได้มีความหมายมากมายเลยทีเดียว เพราะดาบในแต่ละเมืองของเขานั้นได้มีดาบจับที่สวยงาม และด้ามจับของจีนนั้นจะนำเส้นด้ายมาพันไว้ให้หนาแน่นคล้ายๆกับดาบของญี่ปุ่นนั้นเอง ซึ่งดาบของเขานั้นก็จะมีเอกลักษณ์ในตัวเองเช่นกัน เพราะดาบของจีนนั้นได้มีการแกะสลักชื่อที่สวยงามลงไปในดาบด้วยนั้นเอง ถือว่าเป็นดาบที่ไม่เหมือนใครเลยก็ว่าได้

  Chian2
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศจีน
 • ซึ่งการตีดาบแต่ละด้ามนั้นเราก็ต้องใช้เวลาในการทำพอสมควร และยังได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้มีความหลากหลายอีกด้วย และได้อธิบายด้วยว่าดาบนี้เหมาะกับการใช้ท่าไหนในการใช้งานต่างๆ ซึ่งดาบแต่ละอันนั้นก็จะมีลักษณะเด่นกันออกไป ซึ่งการตีดาบให้ออกมาสวยและแข็งแรงนั้นเราก็ต้องเลือกวัสดุในการนำมาตีที่ดีอีกด้วย ไม่ใช่จะเอาเหล็กอะไรมาตีก็ได้ เพราะถ้าวัสดุไม่มีก็จะไม่สามารถตีดามแต่ละเล่มออกมาได้ และนี้ก็คือวิธีในการเลือกวัสดุต่างๆที่นำออกมาตีอีกด้วย เพราะการเลือกใช้วัสดุแต่ละประเทศนั้นจะแตกต่างกันออกไปนั้นเอง

  ka2
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศญี่ปุ่น
 • ซึ่งการตีดาบนี้จะถูกใช้ในสมัยโบราณ ซึ่งในสมัยโบราณนั้นเราจะมีพื้นฐานการทำอาวุธต่างๆอย่างแรกเลยคือดาบนั้นเอง ซึ่งดาบในแต่ละประเทศนั้นจะมีความคล้ายกันออกไป และด้ามจับที่ต่างกันออกไป เพราะของอังกฤษนั้นจะมีด้ามจับที่โค้งมนและมีช่องให้เราจับถนัดมือนั้นเอง ซึ่งการเลือกดาบของอังกฤษนั้นก็จะเป็นดาบที่มีความยาวตรงและแหลมคมเป็นต้น ซึ่งเขาถือว่าเป็นดาบที่ดีที่สุดนั้นเองและการตีดาบก็จะมีรูปแบบที่เหมือนๆกัน

  En
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศอังกฤษ
 • ในสมัยก่อนของประเทศเปอร์เซียนั้นได้มีการตีดาบเกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งการตีดาบในรูปแบบต่างๆนั้นก็จะมีการตีดาบของแต่ละประเทศนั้นเอง ในส่วนของประเทศเปอร์เซียก็ได้มีการออกแบบรูปทรงของดาบให้เข้ากับประเทศเขาเหมือนกัน ซึ่งดาบของประเทศเปอร์เซียนั้นจะมีความยาวและมีความเรียวเล็กนั่นเอง ซึ่งจะมีความคล้ายๆกับดาบของประเทศอื่นๆ แต่จะแตกต่างกันออกไปนั้นเองแต่ไม่ถึงกับต่างกันมาก ซึ่งการออกแบบนั้นก็เป็นการออกแบบที่ลงตัวเลยทีเดียว

  ประวัติที่มาของดาบในประเทศเปอร์เซีย
  ประวัติที่มาของดาบในประเทศเปอร์เซีย
The-legend-of-Muramasa
March 17, 2019

ญี่ปุ่นจัดแสดงดาบในตำนาน ‘มุรามาสะ’ รวบรวมมากว่า 20 เล่มจากทั่วประเทศ!!

ในทุกๆ ประเทศล้วนมีตำนานที่เล่าขานกันมาอย่างนานนม แน่นอนว่าเรื่องราวเหล่านั้น ย่อมมีความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่อง ‘อาถรรพ์’ อยู่บ้าง สำหรับในวันนี้เราก็จะพาผู้อ่านทุกท่าน เจาะลึกลงไปในเรื่องราวตำนานของดินแดนซามูไร เกี่ยวกับดาบ ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการ ‘ฆ่า’ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น! สำหรับดาบคาตานะ หรือดาบซามูไรญี่ปุ่น เป็นดาบที่มีความสวยงาม

Kusanagi-pic
January 24, 2019

Kusanagi…ตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์ของจักรพรรดิ

ถ้าจะกล่าวถึงดาบในตำนานของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆแล้ว ชื่อ Kusanagi ก็คงจะต้องถูกยกขึ้นมาเป็นอันดับแรกสุด ดาบ Kusanagi สามารถแปลเป็นภาษาไทยว่า ‘ดาบตัดหญ้า’ และมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดาบ Amenomurakumo จัดเป็นดาบอันทรงคุณค่า เป็น 1 ใน 3 เครื่องราชศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของจักรพรรดิญี่ปุ่น

muramasa-pic
November 27, 2018

มุรามาสะ ตำนานดาบชื่อก้องโลกจากญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นถือว่าเป็นอีกชาติหนึ่งที่มีตำนานเกี่ยวกับอาวุธ การต่อสู้ เยอะมาก โดยเฉพาะการต่อสู้ด้วยดาบมีเยอะมากส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเค้ามีวิถีซามูไรกันด้วย หนึ่งในชื่อดาบที่เราได้ยินกันเสมอทั้งในตำนาน หรือ การนำไปใช้ในภาพยนตร์ เกม หรือ ซีรีย์ นั่นคือ ดาบที่มีชื่อว่า มุรามาสะ ตำนานดาบชื่อก้องโลกจากญี่ปุ่น

Durendal-photo
October 30, 2018

ดูเรนเดล อีกหนึ่งดาบในตำนานอันยาวนาน

ดาบถือว่าเป็นอาวุธที่อยู่คู่กับมนุษย์มาอย่างยาวนานมาก เราใช้ดาบเป็นอาวุธในการต่อสู้กับศัตรู หรือ ป้องกันตัวเอง ก่อนจะมีปืนเกิดขึ้น นั่นทำให้ดาบเป็นอาวุธที่อยู่กับตำนานของมนุษย์หลายเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น ดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์จากกษัตริย์อาเธอร์ หรือ ดาบฟ้าฟื้นของขุนแผน เป็นต้น วันนี้เราจะนำเสนอดาบอีกเล่มหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นตำนานเล่าขาน